arhiva - Udruga vinogradara i vinara Grački Grozdek

Отиване към съдържанието

Главно меню

arhiva

Novosti

Poštovani članovi udruge !

Udruga vinogradara i vinara Grački Grozdek organizira predavanje na temu  
PROCES PRERADE GROŽĐA .
Predavanje će se održati 12. 09. 2013. (četvrtak)  s početkom u 19.00 sati  u Društvenom domu u Luki Ludbreškoj.
Predavač  je  - dipl. ing. agr.  
Miroslav Matovinović poljoprivredno savjetodavna služba Varaždinske županije.

Predavanjem će se obuhvatiti detaljan proces prerade grožđa od berbe ,   muljanja , prešanja , taloženja i vrenja.

                             RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU !


________________________________________________________________________


SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ SURADNJI

Dana 23.ožujka 2013 . u Letenyu – Republika Mađarska, prilikom izložbe vina potpisani je sporazum o zajedničkoj suradnji između udruge vinogradara i vinara „Grački Grozdek“ – Ludbreg, zastupana po predsjedniku Draženu Crkvenčiću i udruge vinogradara i voćara „8868 Letenye“ - Republika Mađarska, zastupana po predsjedniku Molnar Ferencu.

Cilj sporazuma o zajedničkoj suradnji:
- održavanje već postojećih veza između obiju udruga sa naglaskom na razvoj pograničnog
vinskog turizma
- razmjena iskustva temeljena na stručnim programima
- ostvariti integralne projekte u svrhu ostvarenja razvoja vinskog turizma
- zajedničko sudjelovanje na raspisanim pograničnim natječajima
- zajednička suradnja i jačanje na kulturnom planu
- očuvanje tradicionalnih vrijednosti i poticaj za njegovanje istih

Područje djelovanja zajedničke suradnje:
- zajednički stručni programi , sudjelovanje na natjecanjima vinara – izložbe vina , i
sudjelovanje na stručnim danima – seminarima.
- osiguranje zajedničkih nastupa , sajmovi, izložbe , tiskani mediji
- jačanje stručne kompetencije

Obije strane teže ostvarenju zajedničkih djelatnosti.
Hrvatsko-Mađarska vinska regija je kulturno i povijesno povezana te potpomaže očuvanju tradicionalnih vrijednosti i daljnjem njegovanju i razvoju.

Također nekoliko članova udruge sudjelovalo je na samoj izložbi vina gdje su osvojili 3 zlatne medalje , 8 srebrnih medalja , 4 brončane medalje.

________________________________________________________________________


GODIŠNJA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA

Dana  09. 02. 2013. U Društvenom domu u Luki Ludbreškoj  održana je godišnja izvještajna skupština udruge  „ Grački Grozdek “.

    Nakon izbora radnog predsjedništva skupštine slijedila su izvješća  predsjednika , blagajnika i nadzornog odbora.  

Iznijet je i plan rada udruge za 2013. godinu a on se sastoji od sljedećih aktivnosti :

- suradnja sa udrugama na području grada Ludbrega , Varaždinske županije i šire
- nabavka loznih cijepova
- organiziranje stručnih predavanja o vinogradarstvu i podrumarstvu
- organizirati školu za vinogradara – podrumara , za rukovanje alatima ,
poljoprivrednim traktorom i njegovim priključcima
- organiziranje izleta sa vođenjem i kušanjem vina
- održavanje 2. izložbe vina u Hrastovskom koja će se održati 27. 04. 2013.
- kupnja zemljišta za izgradnju podruma te prostorija za potrebe udruge
i cjelokupnog članstva udruge
-   održavanje Svete mise kod kipa Svetog Martina za martinje i održavanje
manifestacije krštenja mošta

Također su se izvršile zamjene i dopune članova upravnog i nadzornog odbora a one su:

-  zamjena na mjestu dopredsjednika – izabran Miroslav Ostrognaj
-  zamjena i dopuna članova upravnog odbora -  izabrani su  Ana Grgec , Ivica Gerić ,  Stjepan Marković , Dalibor Jagić , Damir Marković
- zamjena člana nadzornog odbora – izabran Stjepan Novak

Na kraju zahvaljujemo svim članovima i sponzorima  na svakoj pomoći , na odazivu za izložbu vina i na aktivnostima oko izgradnje i postavljana kipa.


 

________________________________________________________________________16.  Izložba Vina - Virje  „Vincekovo 2013.“

Nekoliko naših članova sudjelovalo je na 16. Izložbi mladih vina u Virju , cilj je bio
da se uspostavi suradnja između Udruge vinogradara i vinara  Grački  Grozdek  i Udruge vinogradara , vinara i pčelara općine Virje.

Između ostalog naši članovi postigli su i veliki uspjeh , tako su osvojene sljedeće medalje:

Šampion izložbe – Zlatna -  Rajnski rizling
Zlatna – Mješavina sorata bijela
Srebrna – Manzoni
                 Chardonnay
                 Schroebe
                 Pinot bijeli

Brončana  - Sivi pinot  
 

________________________________________________________________________VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE
POSTUPAK LEGALIZACIJE


Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom
stanju. Zahtjev se predaje u upravni odjel nadležan za izdavanje akata za gradnju na
području na kojem se građevina nalazi.
Zahtjevu je potrebno priložiti određenu dokumentaciju.

 

VODIČ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNE GRAĐEVINE


 

________________________________________________________________________
POSVETA KIPA SVETOG MARTINA I PROSLAVA MARTINJA

Dana 10. studenog 2012. udruga Grački Grozdek svečano je otvorila kip Svetog Martina i
proslavila Martinje.

Prigodom spomenute svečanosti okupljenima se obratio predsjednik udruge Dražen Crkvenčić.

Dragi Prijatelji !
Kao što se mnogi od Vas sjećaju , na ovom vinogorju okupili smo se ponovo nakon godinu
dana, samo je drugačija prigoda.
Tada smo , ili točnije 11. 11. na samo Martinje imali svečanost otvorenja novoasfaltirane
prometnice na ovom dijelu vinogorja koje od davnina nazivamo Graci . Prije nekoliko godina uoči
Martinja imali smo i svečanost povodom završetka radova na izgradnji električne mreže.

Sve te značajne investicije na izgradnji komunalne infrastrukture pokrenuli su upravo vlasnici i
posjednici vinograda na ovom području , to su bile formirane kako smo ih mi zvali „radne grupe“ ili
„inicijativni odbori“ koji su odradili jedan , a često puta i značajni dio posla oko samih investicija.

Upravo stoga rodila se ideja za osnivanje udruge koja je osnovana u ovo doba prije godinu dana , a
sada već broji 145 članova uglavnom vinogradara sa ovog područja. S obzirom da su glavni zadaci i
ciljevi udruge vezani uz vinogradarstvo , vino , grožđe i „Grace“ logičan je , a danas već i prepoznatljivi
i naziv udruge „Grački Grozdek“.

Važno je ovom prigodom napomenuti da je udruga u ovom kratkom razdoblju imala značajne
aktivnosti , od stručnog predavanja , organizacije izložbe vina i edukacije svojih članova.
No ipak , najznačajnija aktivnost je povod ovog našeg današnjeg okupljanja , otkrivanje kipa
Svetog Martina koji će biti zaštitnik naše udruge i ovog dijela vinogorja.

Ideja o postavljanju kipa upravo ovog sveca nekako se nametnula sama od sebe , sve do sada
značajnije investicije završene su uoči Martinja , udruga je osnovana uoči Martinja , asfaltirana je
cesta i izgrađena električna mreža.
Od same ideje o postavljanju kipa i evo konačne realizacije prošlo je tek nešto više od mjesec i
pol dana. Veliki obol u smislu organizacije te puno dobrovoljnog rada na postavljanju ovog kipa dali
su sami članovi udruge.

Autor i izrađivač kipa je Petar Kolarić iz Ždale , a sam kip visok je oko 2,50 metara.

Nadamo se da će ovaj kip Svetog Martina , prvog katoličkog sveca koji nije bio mučenik i za kojeg se
govorilo da je bio „ vojnik na silu , redovnik po izboru , a biskup po dužnosti “ kao zaštitnik štiti ovo
naše vinogorje , a posebno vinogradare i sve one koji se brinu oko proizvodnje i berbe fine vinske
kapljice.

Prigoda je da se zahvalim svima onima koji su na bilo koji način pomogli za postavljanje kipa.
Posebno želim zahvaliti na pomoći Gradu Ludbregu i opčini Sveti Đurđ , te obiteljima Par Dražena i
Josipa iz Hrastovskog , Jagić Stjepana iz Poljanca , Branka Ošpuha iz Ludbrega , Vladimira Radašića iz
Luke , obitelji Kosec i Ostrognaj iz Hrastovskog , Stančin Dragutina iz Luke , Marković Damira iz
Prilesa , obitelji Melnjak i Šerbetar iz Ludbrega , obitelji Radašić Dragutina iz Komarnice i tvrtki Energy
Plus iz Ludbrega. Hvala Vam!

Svečanosti su nazočili Milan Pavleković zamjenik župana Varaždinske županije , Marijan Krobot
gradonačelnik grada Ludbrega , Božidar Hajsok zamjenik gradonačelnika grada Ludbrega , županijska
vijećnica Božica Makar te Marijan Lazar načelnik opčine Sveti Đurđ.
Kip je otkrio Božidar Hajsok zamjenik gradonačelnika grada Ludbrega a blagoslovili su ga Ivica Cujzek
ludbreški kapelan i Vlado Borak župnik župe Sveti Đurđ.
Nakon otkrivanja kipa u Društvenom domu Hrastovsko održano je druženje i obred krštenja
mošta
.


 

________________________________________________________________________ZAPOČELI  RADOVI  ZA POSTAVLJANJE KIPA SVETOG MARTINA.


U ludbreškom vinogorju na predjelu Graci  udruga Grački Grozdek započela je sa pripremama terena za postavljanje kipa ,  Svetog Martina.

Sveti Martin je zaštitnik udruge vinogradara i vinara „Grački Grozdek „  , te svih vinara i vinogradara sa ovog područja te njemu u čast i da nas  dalje štiti podiže se ovaj  kip.


 

Uvećana fotografija

________________________________________________________________________POVODOM PRVE IZLOŽBE VINA

Pozdravljam Vas na prvoj po redu Izložbi vina Gračkog Grozdeka koja se pokazala kvalitetnom i uspješnom, te dokazala da ubuduće može biti i tradicionalna.

 Na ovogodišnjoj izložbi izloženo je i ocijenjeno 120 uzoraka vina i 3 uzoraka rakije iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko Križevačke županije te iz Republike Slovenije i Republike Mađarske.

 Od zaprimljenih uzoraka vina oko 35 % čine miješana vina, dok je sortnih vina više od polovice.

 Ocjenjivačka komisija ocijenila  je svih 123 uzoraka od kojih je 10 zlatnih , 79 srebrnih , 20 brončani , 3 priznanja i 11 eliminiranih .

 Također je izabrano i vino grada Ludbrega ( gradsko vino ) , a tu titulu ponosno nosi „Traminac“ obitelji Melnjak iz Ludbrega.

 Ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su nas podržali u održavanju ovogodišnje izložbe, financijskim te osobnim angažmanom.

 Zahvala Varaždinskoj županiji, Gradu Ludbregu, općini Sveti Đurđ te susjednim općinama, medijskom sponzoru radio Ludbregu i ostalim sponzorima.

 Zahvaljujem se Ocjenjivačkoj komisiji koja je vrlo kvalitetno i profesionalno odradila svoj posao pri ocjenjivanju uzoraka.

 Također se zahvaljujem svim mojim suradnicima koji su svojim radom i zalaganjem sudjelovali u pripremi i održavanju naše izložbe.

 I na kraju, hvala svim izlagačima vina koji su svojim dolaskom uveličali prvu izložbu vina, a napose izlagačima iz Slovenije i Mađarske, jer je njihovim sudjelovanjem izložba dobila međunarodni status već na svojem prvom predstavljanju.


        Predsjednik
Organizacijskog odbora:   Dražen Crkvenčić

 

________________________________________________________________________OSVRT PREDSJEDNIKA OCJENJIVAČČKE  KOMISIJE NA IZLOŽBU

Poštovane vinogradarke i vinogradari!
Srdačno Vas pozdravljam uoči 1. Izložbe vina u Hrastovskom.


I ova je godina pokazala svu težinu i odgovornost, kako Vašeg tako i našeg posla. Koliko god je klimatski godina bila naklonjena vinogradarima, ipak se u podrumu ta kvaliteta trebala potvrditi. Naime, onoga trenutka kada se početna kvaliteta mladog vina ostvari i vino započne svoje zrenje ili kako bismo mi, enolozi, rekli školovanje, problemi postaju sve teži, ali naravno i vino sve ljepše i osjetilima ugodnije. U tom razdoblju vino svaki dan dobiva na kvaliteti i to traje do maksimuma. Međutim, u praksi često nije tako. Uzrok tome nismo uvijek mi. Tu dolazi do svakodnevnog međudjelovanja vinske posude, podrumskih uvjeta, klimatskih uvjeta, našega rada i naravno našega znanja.

Toga smo i mi u Povjerenstvu bili svjedoci ocjenjujući vaših 123 uzoraka vina i rakija. Rezultati su neke od vas razveselili, a neke su ražalostili, ali nadam se ne i obeshrabrili. Uzorci vina koji su ostali neocijenjeni prema Pravilniku o vinu trenutno nisu za promet, a samim time niti za konzumaciju i tako smo ih ocijenili. Ipak, jedan veći dio tih vina vrlo brzo će ponovno biti spreman za konzumaciju, a to se prije svega odnosi na vrlo sumporene uzorke vina gdje moramo pričekati da aroma nadjača sumporni dioksid i na oksidirane uzorke koje moramo što prije sumporiti kako ne bi došlo do potpune degradacije vina.

Nažalost, neki uzorci poput octikavih (povećane hlapive kiseline, višak etil-acetata) ili uzorci opterećeni spojevima sumporovodika i merkaptana, pa čak i plijesni vrlo teško će doći u normalno stanje i takvi vinogradari moraju povećati razinu osobnog znanja i više se povezati sa stručnim službama.

Vinogradarima koji su zaslužili priznanja, broncu i srebro čestitam i želim još bolje rezultate iduće godine jer kvaliteta tih vina svjedoči o dobrom putu vina i vinogradara.

Zlatnim vinogradarima, također, upućujem iskrene čestitke i želim da tako nastave jer kvaliteta i užitnost tih vina zaista oduševljavaju tijelo i dušu.

Na kraju želim reći nešto što zaista smatram važnim. Mnogi od vas idu na više ocjenjivanja s po jednim ili s više uzoraka vina. Nakon toga uspoređuju dobivene ocjene. To smatram dobrim. Međutim, bojim se kako se rezultati nakon toga krivo interpretiraju. Samo organoleptičko ocjenjivanje je subjektivna metoda ocjenjivanja vina za razliku od objektivne laboratorijske metode. Obzirom kako se ipak radi o različitim razinama osjetljivosti i o različitim terminima, manja nebitna odstupanja su moguća.

Zbog toga nemojte biti razočarani ukoliko na dva ili tri ocjenjivanja dobijete donekle različite ocjene koje se ponekad razlikuju u ocjeni za 0,1 odnosno na kraju čak za cijelu medalju. Nemojte se pitati što to sad znači. Ukoliko se i zapitate, nudim vam odgovor. Svaka ocjena koju ste dobili je zaslužena, ali najbolja ocjena pokazuje stvarni domet vašeg vina. Ona pokazuje što može vaša loza i vaše znanje.

Povećajmo razinu znanja jer time poboljšavamo kvalitetu vina i razveseljavamo ljubitelje vina.

Počašćen sam vašom odlukom da kao predsjednik vodim Povjerenstvo u Hrastovskom te zahvaljujem organizatoru u svoje ime i u ime Povjerenstva.

Hvala organizatorima i za odlično organizirano ocjenjivanje. Svi zahtjevi za naš kvalitetan rad su ispunjeni.

Vinogradarima se zahvaljujemo što su predali vina na ocjenjivanje i time nam poklonili svoje povjerenje. Živjeli!


Predsjednik Povjerenstva za organoleptično ocjenjivanje vina:

Davor Hižak dipl. ing. prehrambene tehnologije (certificirani enolog od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja)

_________________________________________________________________________________________________


OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi udruge da je sa tvrtkom Poljocentar d.o.o.  ugovoren popust u iznosu od 5 % na sljedeće artikle :


- sredstva za zaštitu bilja, fungicidi i insekticidi za vinovu lozu i voćke  svi proizvođači   
- sredstva za zaštitu bilja, herbicidi za vinograde i voćnjake -  svi proizvođači
- sjeme i sadni materijal ( osim sjemena kukuruza , krumpira i žitarica )
voćarsko ,  vinogradarski i enološki program
- poljoprivredni alat

Navedeni popust odnosi se na maloprodajne cijene u trgovinama u Ludbregu i Svetom Đurđu , te se ne odnosi na artikle koji su na akciji.

Kupljena roba plaća se odmah i gotovinski.
Za ostvarivanje popusta potrebno je napomenuti da se radi o udruzi Grački Grozdek te treba predočiti osobnu i člansku iskaznicu. 

_________________________________________________________________________________________________ODRŽANA STRUČNA PREDAVANJA  I PREDSTAVLJANJE UDRUGE

U petak 17. veljače održali smo stručna predavanja i upoznavanje članova sa radom udruge.
Pozdravni govor održao je predsjednik udruge Dražen Crkvenčić i pri tome istaknuo ciljeve i djelatnost udruge.

Cilj udruge je okupljanje i organiziranje članova radi što boljeg razvoja vinogradarske proizvodnje,te pomoć svojim članovima u vidu predavanja i edukacije.

Isto tako istaknuo je da udruga priprema školovanje za zanimanje vinogradar – podrumar, te izložbu vina koja će se održati u travnju.

Nakon izlaganja predsjednika slijedilo je predavanje od strane zastupnika tvrtke Chromos Agro.
Predavanje je tematski bilo vezano uz zaštitu vinograda.

Paralelno sa predavanjem tvrtke Chromos Agro odvijala se interna degustacija vina koju je vodio dipl. ing. Davor Hižak.

Skupilo se 36 uzoraka vina različitih sorata i kvalitete , od kojih su nekoliko njih okvalificirana kao vina sa manom.
Te mane vina predočena su od strane gosp. Hižaka  članovima koji su se degustacijom mogli uvjeriti u dotične mane vina.

Nakon predavanja održala se zakuska te su se članovi uz dobro jelo i kapljicu zabavljali duboko u noć.


 

    FOTOGRAFIJE:
1. Predsjednikov pozdrav okupljenima
2. Predavanje Chromos Agro
3. Degustacija vina
4. Komentari na degustaciju

_________________________________________________________________________________________________
 


OBAVIJEST

Obavještavaju se članovi udruge da u poljoprivrednoj ljekarni  “Detelj – Šumiga“ iz Poljanca mogu ostvariti popust na sljedeći asortiman proizvoda:

Zaštitna sredstva za vinovu lozu  
10 %

Lozne sadnice:
do 100 kom  
5%    
100 – 200 kom
8%
200 na više  10 %

Ostali vinogradarski program 5%

Te u poljoprivrednoj ljekarni  “Grunt“ iz Ludbrega
Zaštitna sredstva za vinovu lozu  
10%
Prilikom kupnje potrebno je predočiti osobnu i člansku iskaznicu.
 

_________________________________________________________________________________________________OTVORENA NOVOASFALTIRANA CESTA NA GRACIMAS posebnim zadovoljstvom na blagdan svetog Martina  11.11.2011. godine u 11 sati i 11 minuta svečano smo otvorili novoasfaltiranu cestu u našem vinogorju na Gracima.

Na glavnoj prometnici i odvojcima postavljeno je gotovo 2.500 metara asfalta koji puno znači za  200-tinjak  vlasnika posjeda na Gracima.
Riješili smo se prašine i blata te smo dobili puno lakši pristup svojim parcelama , objektima i nasadima.
Otvorenju ceste prisustvovao je župan Varaždinske županije gosp. Predrag Štromar , te zamjenik gradonačelnika grada Ludbrega gosp. Božidar Hajsok.

Cestu je blagoslovio vlč. Tihomir Kosec , a vrpcu su zajednički prerezali župan  Štromar,  dogradonačelnik  Hajsok , te Franjo Melnjak i Dražen Crkvenčić predstavnici vlasnika objekta i udruge Grački Grozdek.

 

Uvećana fotografija


Nakon svečanog otvorenja sljedio je domjenak i druženje te ujedno i krštenje mošta koje je obavio priučeni biskup gosp. Novak Stjepan.

Uvećana fotografija


 

Назад към съдържанието | Назад към главното меню